Advertisement

thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn

Website Worth: $2,821.37

Daily Pageviews: 707

Daily Ads Revenue: $2.12

Last update was 2 months ago

Meta Info

Title: Diễn đàn trao đổi kiến thức

Description: Forum software by XenForo

Tags: diễn đàn trao đổi kiến thức software xenforo

SEO Information

Index Info For: thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn

Alexa Rank: 1416352, delta: +651714

PageRank: 0

Server Information

Host IP: 31.220.110.246

Server name: Apache

Country Name: United States

Country Code: USA

Latitude: 38

Longitude: -97

DNS Information

HOSTCLASSTYPETTLDATA
thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn IN A 3571 ip: 31.220.110.246
thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn IN NS 3573 target: dns19.fpt.vn
thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn IN NS 3573 target: dns20.fpt.vn
thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn IN SOA 3573 mname: dns19.fpt.vn
rname: hostmaster.fpt.vn
serial: 73
refresh: 900
retry: 600
expire: 86400
minimum-ttl: 3600
thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn.com IN PTR 3587 target: ns1.dsredirection.com
thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn IN MX 3587 pri: 20
target: alt1.aspmx.l.google.com
thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn IN MX 3587 pri: 20
target: alt2.aspmx.l.google.com
thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn IN MX 3587 pri: 30
target: aspmx2.googlemail.com
thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn IN MX 3587 pri: 30
target: aspmx3.googlemail.com
thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn IN MX 3587 pri: 30
target: aspmx4.googlemail.com
thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn IN MX 3587 pri: 30
target: aspmx5.googlemail.com
thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn IN MX 3587 pri: 10
target: aspmx.l.google.com
thpt-lythuongkiet-hp.edu.vn.com IN TXT 288 txt: v=spf1 a -all
entries: v=spf1 a -all

Domain information

Domain Suffix: Country Domain

Site Analysis

Site technologies: XenForo, jQuery

Keyword density

# keyword count density %
1 nhất 42 3.26
2 tài 38 2.95
3 luận 37 2.87
4 thảo 37 2.87
5 diễn 20 1.55
6 đàn 20 1.55
7 phẩm 19 1.48
8 sản 17 1.32
9 nvngoc 16 1.24
10 tphcm 16 1.24
11 điện 15 1.16
12 máy 13 1.01
13 chậu 11 0.85
14 nhựa 11 0.85
15 lúc 10 0.78
16 phòng 9 0.7
17 thành 9 0.7
18 nội 8 0.62
19 viên 8 0.62
20 gia 8 0.62
21 thời 7 0.54